Política de cancel·lació i reemborsament

A Ametlla Diving organitzem diàriament una logística tant de personal com de material per garantir un bon servei, per la qual cosa qualsevol cancel·lació per part del client té unes despeses mínimes. L’acceptació de la reserva de la immersió un cop formalitzada, implica la conformitat per part del client de la següent política de cancel·lacions:

 

Cancel·lació per Ametlla Diving:

Ametlla Diving es reserva el dret a anul·lar l’activitat per causes meteorològiques, ja que la seguretat és primordial per a nosaltres. En aquest cas, el client podrà canviar de data de reserva o acumular aquesta quantitat a crèdit al vostre compte de client nostre per gastar-lo en una futura activitat. Us informarem amb la màxima antelació possible si la situació meteorològica és desfavorable.

 

Cancel·lació per part del client:

Per causa de força major (tot imprevist degudament justificat com a mort o malaltia greu d’un familiar o persona al seu càrrec, o canvis en la situació laboral), se us reemborsarà el 100% del dipòsit, sempre que la cancel·lació es faci via email a info@ametlladiving.com abans de les 24 hores de l’inici de l’activitat.

En cas que l’activitat cancel·lada sigui un curs PADI, no es podrà tornar el dipòsit si el client ja ha estat registrat a PADI, ja que el dipòsit s’ha utilitzat per a la compra de material PADI. En qualsevol cas, el client disposa d’un any per fer el curs al nostre centre oa qualsevol centre PADI del món.

Per altres causes: Ametlla Diving us oferirà canviar de data, acumular la quantitat avançada per a futures immersions o bé efectuar la devolució dels diners, sempre que, la cancel·lació es faci via email a info@ametlladiving.com abans de les 24 hores de l’inici de lactivitat. En cas de cancel·lació dins de les 24 hores prèvies a l’activitat, o la no-presentació el dia i l’hora de l’activitat sense la notificació de cancel·lació a través de correu electrònic, suposarà la cancel·lació de la reserva i el client no tindrà dret a reintegrament de la quantitat avançada.

Si cancel·leu durant l’activitat en cas de sortida simple o doble (per mareig, indisposició, fred o qualsevol altra causa aliena a Ametlla Diving), el client no tindrà dret a la devolució ni total ni parcial de la quantitat avançada, ja que s’ha bloquejat una plaça per a vosaltres deixant fora altres submarinistes. Per evitar aquestes situacions es recomana: prendre biodramina o gingebre per evitar marejos, portar un equipament adequat a la temperatura de l’aigua per no passar fred, triar immersions adequades al nostre nivell i estat de forma actual, revisar bé el teu equip de submarinisme abans de venir per evitar sorpreses just a bussejar.