EFR Instructor

El Curs d’Instructor EFR es realitza en tan sols un dia i mig, durant el qual s’ensenya als Instructors a organitzar, conduir i publicitar Cursos de Primers Auxilis de l’organització EFR. La certificació com Instructors EFR és un requisit per ser Instructor PADI.

El Curs destaca les pràctiques i demostracions que construeixen l’autoconfiança de l’candidat.
Els Divemaster i Asisstant Instructor PADI, Instructors de busseig d’altres organitzacions (FEDAS, SSI, ACUC) i aquells professionals mèdics qualificats també poden fer el curs d’instructor EFR i així poder donar els seus cursos independentment.

 

Cost:

  • Curs: 200 € (no inclou pagaments a PADI ni material pedagògic)
  • Pagaments a PADI: Es paga a PADI directament amb targeta de crèdit
  •  Material pedagògic (Kit del Instructor)
1 dia i mig
Més informació