Instructor

Els Cursos d’Instructor (IDC) estan especificament dissenyats per divemasters PADI o bé per a aquelles persones que tinguin una titulació equivalent (SSI, FEDAS, ACUC, etc.) o superior (Instructor d’una altra organització) i en ELLS és desenvolupen les qüestions més importants en la formació d’un instructor.
Tot AIXÒ amb un sistema estructurat i amb una alta aplicación pràctica. Junt amb aquest programa, farem el curs d’Instructor EFR ja que és obligatori per a ser Instructor PADI.

8 dies
Més informació
Quin és el programa de l’IDC?

Aquest programa es condueix a un total de 12 dies (10 de cursos + 2 d’exàmens) està dissenyat per fer els dos cursos necessaris per a convertir-se en instructor PADI).

Aquest és el dia a dia de l’IDC:

PRIMERA SETMANA

  • 7 dies IDC

SEGONA SETMANA

  • 4 dies IDC
  • 1 día EFRI
  • 2 IE (Examen d’Instructor)
Quin és el cost exacte?

El cost total de el Curs d’Instructors PADI, es calcula basant-se:
-Cost del IDC 1.500 €

Inclou:
* Curs d’Instructor (IDC)
* Kit d’Instructor PADI. Inclou: Guia d’ensenyament (“Guide to teaching”), exàmens de OW, RES i DM, Manual d’Instructor d’especialitats (CD Rom), tauletes submergibles (dels cursos d’OW, ADV, RES i DM)

-Curs EFRI 370€
Inclou:
*Curs EFRI
*Kit EFRI

-Tases a PADI uns 720€.

Si necessites Allotjament: 20 € per persona i nit aquest preu inclou l’allotjament en Bungalow compartit amb tovallola i llençols al Càmping Ametlla (on tenim l’aula)

Quina documentació necessito?

Per seguir el Curs de Formació d’Instructors cal aportar un certificat mèdic, de menys d’1 any d’antiguitat en el que es digui expressament “apte per al busseig”, 4 fotos carnet, fotocòpia de totes les certificacions de busseig i fotocòpia de les ultimes immersions de el llibre de busseig (log book), per demostrar a l’almenys cent. També cal haver seguit un Curs de Primers Auxilis (PADI, Creu Roja, etc.) en els darrers 2 anys (cal aportar fotocòpia de l’títol o diploma).
¿Qué otros materiales necesito?
* Manual del Instructor (actualizado)
* Mascarilla de bolsillo (“Pocket mask”)
* eRDP
* Manuals de l’alumne de OW, ADV, RES i DM
* Enciclopèdia i “Diving Knowledge Workbook”
* Brúixola
* Boia de descompressió o tub inflable de senyalització de superfície
* A més hauràs de portar el teu propi equip de busseig (excepte ampolles i ploms)